OD 24 PAŹDZIERNIKA 2020 R. NOWE ZASADY FUNKCJONOWANIA SZKÓŁ I PLACÓWEK OŚWIATOWYCH

ZADBAJMY WSPÓLNIE O PORZĄDEK NA CMENTARZACH
24/10/2020
SAMORZĄD UCZNIOWSKI ZACHĘCA DO UDZIAŁU W KONKURSIE
02/11/2020

OD 24 PAŹDZIERNIKA 2020 R. NOWE ZASADY FUNKCJONOWANIA SZKÓŁ I PLACÓWEK OŚWIATOWYCH

Od 24 października 2020 r. obowiązują nowe zasady funkcjonowania szkół i placówek oświatowych. Zawieszone zostają zajęcia stacjonarne dla uczniów klas IV-VIII szkoły podstawowej. Uczniowie tych klas przechodzą na zdalne nauczanie.

Czytaj więcej:

https://www.gov.pl/web/edukacja/zawieszamy-na-dwa-tygodnie-zajecia-stacjonarne

Metody i formy oceniania w zdalnym nauczaniu

Zdalne nauczanie – obowiązujące procedury