Szkoła PodstawowaDo II wojny światowej bazę stanowił parter starego budynku szkoły, do którego w latach 40-tych XX w. dobudowano piętro.

W dniu 14 października 2000 r. odbyła się uroczystość oddania nowej części szkoły. Jest to połączona ze starym budynkiem szkolnym sala gimnastyczna z pełnym zapleczem i 7 salami dydaktycznymi.

Uczniowie Szkoły Podstawowej i Gimnazjum mają możliwość korzystania z nowoczesnych sal lekcyjnych wyposażonych w tablice multimedialne oraz monitory interaktywne, pracowni językowej, komputerowej oraz sali gimnastycznej i siłowni.

W 2017 r. na sali gimnastycznej, dzięki pomocy Burmistrza Wojnicza Pana Tadeusza Bąka przeprowadzono renowację parkietu.

Na terenie szkoły znajdują się także 2 boiska sportowe.

Wychowankowie klas 0-III korzystają z indywidualnych szafek w salach.

Przed lekcjami i po ich zakończeniu uczniowie spędzają czas w świetlicy szkolnej, gdzie mają możliwość odrobienia zadań domowych z pomocą nauczyciela, rozwijania swoich talentów podczas różnorodnych zajęć oraz odpoczynku.

PrzedszkoleW 2012 roku Stowarzyszenie przejęło i wyremontowało budynek starej plebanii.
.

Dziś najmłodsi wychowankowie naszego Zespołu korzystają z 2 nowocześnie wyposażonych sal. Szczególną atrakcją dla dzieci jest możliwość korzystania z tablicy interaktywnej.

Ćwiczenia gimnastyczne odbywają się w nowoczesnej sali gimnastycznej mieszącej się w nowym budynku szkoły.

Maluchy często korzystają też z dobrze wyposażonego placu zabaw.