KALENDARZ ROKU SZKOLNEGO 2023/2024

 1. Początek roku szkolnego                                         4 września 2023 r.
 2. Zimowa przerwa świąteczna                                   23 – 31 grudnia 2023 r.
 3. Zakończenie I półrocza                                            28 stycznia 2024 r.
 4. Początek II półrocza                                                 29 stycznia 2024 r.
 5. Ferie zimowe                                                              12 -25 lutego 2024 r.
 6. Wiosenna przerwa świąteczna                               28 marca- 2 kwietnia 2024 r.
 7. Egzamin ósmoklasisty – język polski                     14 maja 2024 r.
 8. Egzamin ósmoklasisty – matematyka                  15 maja 2024 r.
 9. Egzamin ósmoklasisty – język obcy                       16 maja 2024 r.
 10. Zakończenie roku szkolnego                                  21 czerwca 2024 r.

HARMONOGRAM SPOTKAŃ Z RODZICAMI I KONSULTACJI INDYWIDUALNYCH W ROKU SZKOLNYM 2023/2024

 1. 18.09.2023 r. – zebranie organizacyjne
 2. 20.11.2023 r. – zebranie informacyjne
 3. 18.12.2023 r. –konsultacje indywidualne, informacje o zagrożeniu oceną niedostateczną
 4. 29.01.2024 r. – wywiadówka na zakończenie I półrocza
 5. 08.04.2024 r. – zebranie informacyjne
 6. 22.05.2024 r. – zebranie informacyjne, informacje o zagrożeniu oceną niedostateczną

DODATKOWE DNI WOLNE OD ZAJĘĆ DYDAKTYCZNYCH W ROKU SZKOLNYM 2023/2024

 1. Dzień Patrona                                                            19.09.2023 r.
 2. Wigilia szkolna                                                           22.12.2023 r.
 3. Dni przed weekendem majowym                         29,30.04.2024 r.
 4. Długi weekend                                                           2.05.2024 r.
 5. Egzamin ósmoklasisty język polski                        14.05.2024 r.
 6. Egzamin ósmoklasisty matematyka                    15.05.2024 r.
 7. Egzamin ósmoklasisty język obcy                         16.05.2024 r.