Wychowawca: Anna Leśniak

Lekcja (godzina) Poniedziałek Wtorek Środa Czwartek Piątek
1. (8:00-8:45) 0 0 0 0 0
2. (8:55-9:40) 0 0 0 0 0
3. (9:50-10:35) 0 0 0 0 0
4. (10:50-11:35) 0 0 0 0 0
5. (11:45-12:30) 0 0 0 0 0
6. (12:50-13:35)
7. (13:40-14:25)
8. (14:30-15:15)

Wychowawca: Renata Jewulska-Niemiec

Lekcja (godzina) Poniedziałek Wtorek Środa Czwartek Piątek
1. (8:00-8:45) I I I I I
2. (8:55-9:40) I I I I I
3. (9:50-10:35) I wf I I wf
4. (10:50-11:35)  I religia wf j. angielski informatyka
5. (11:45-12:30) j. angielski zaj. korekcyjne religia

Wychowawca: Małgorzata Jamróg

Lekcja (godzina) Poniedziałek Wtorek Środa Czwartek Piątek
1. (8:00-8:45) II II  II  II  II
2. (8:55-9:40) II II  II  II  II
3. (9:50-10:35) j. angielski informatyka II II II
4. (10:50-11:35) wf wf religia wf II
5. (11:45-12:30) religia j. angielski zaj. korekcyjne
6. (12:50-13:35)
7. (13:40-14:25)
8. (14:30-15:15)

Wychowawca: Joanna Kozioł

Lekcja (godzina) Poniedziałek Wtorek Środa Czwartek Piątek
1. (8:00-8:45) III  III  III  III  III
2. (8:55-9:40)  III  III  III  III  III
3. (9:50-10:35)  III  III religia j. angielski  III
4. (10:50-11:35) wf  j. angielski wf religia III
5. (11:45-12:30) zaj. korekcyjne wf
6. (12:50-13:35)
7. (13:45-14:30)
8. (14:35-15:20)

Wychowawca: Beata Maruszczak

Lekcja (godzina) Poniedziałek Wtorek Środa Czwartek Piątek
1. (8:00-8:45) przyroda wych. fiz.  wych. fiz. religia język polski
2. (8:55-9:40) historia język angielski przyroda język angielski matematyka
3. (9:50-10:35) informatyka język polski matematyka wych. fiz. muzyka
4. (10:50-11:35) język angielski matematyka język polski matematyka wych. fiz.
5. (11:45-12:30) język polski  zaj. z wychowawcą religia

 

plastyka
6. (12:50-13:35) technika język polski
7. (13:40-14:25)
8. (14:30-15:15)

Wychowawca: Roman Maziarz

Lekcja (godzina) Poniedziałek Wtorek Środa Czwartek Piątek
1. (8:00-8:45) język angielski historia historia  język angielski matematyka
2. (8:55-9:40) matematyka zaj. z wych. religia religia język polski
3. (9:50-10:35) język polski język angielski wych. fiz. matematyka informatyka
4. (10:50-11:35) technika język polski matematyka plastyka geografia
5. (11:45-12:30) wych. fiz. biologia język polski język polski muzyka
6. (12:50-13:35) wych. fiz. wych. fiz. wdż
7. (13:40-14:25)
8. (14:30-15:15)

Wychowawca: Barbara Kądziołka

Lekcja (godzina) Poniedziałek Wtorek Środa Czwartek Piątek
1. (8:00-8:45) historia język angielski matematyka historia język polski
2. (8:55-9:40) wych. fiz. wych. fiz. wych. fiz. matematyka informatyka
3. (9:50-10:35) matematyka język polski matematyka plastyka biologia
4. (10:50-11:35) język polski matematyka język polski język polski muzyka
5. (11:45-12:30) zaj. z wychowawcą geografia język anielski technika
6. (12:50-13:35) język angielski religia religia wych. fiz.
7. (13:40-14:25)
8. (14:30-15:15)

Wychowawca: Magdalena Kubis

 

Lekcja (godzina) Poniedziałek Wtorek Środa Czwartek Piątek
1. (8:00-8:45) język polski chemia geografia matematyka chemia
2. (8:55-9:40) język angielski matematyka matematyka historia język polski
3. (9:50-10:35) wych. fiz. matematyka historia religia geografia
4. (10:50-11:35) zaj. z wych. biologia religia język polski biologia
5. (11:45-12:30) matematyka wych. fiz. język niemiecki język polski  fizyka
6. (12:50-13:35) język niemiecki język polski wych. fiz. plastyka muzyka
7. (13:40-14:25) informatyka język angielski fizyka wych. fiz. język angielski
8. (14:30-15:15) wdż

Wychowawca: Klaudia Skrabacz-Nowak

Lekcja (godzina) Poniedziałek Wtorek Środa Czwartek Piątek
1. (8:00-8:45) wych. fiz. matematyka religia język polski wos
2. (8:55-9:40) język polski chemia historia wychowanie fizyczne chemia
3. (9:50-10:35) język polski biologia język niemiecki matematyka język polski
4. (10:50-11:35) matematyka historia matematyka matematyka edb
5. (11:45-12:30) język niemiecki informatyka język polski religia geografia
6. (12:50-13:35) wos język angielski fizyka język angielski fizyka
7. (13:40-14:25) wdż wychowanie fizyczne język angielski zaj. z wych. wychowanie fizyczne
8. (14:30-15:15)