Historia

Pierwsze wzmianki o szkolnictwie w Olszynach pochodzą z kronik parafialnych, według których tutejsza szkoła powstała przed 1596 rokiem. Szkoła Podstawowa funkcjonowała w zależności od okresu historycznego zgodnie z obowiązującymi powszechnie strukturami szkolnymi. Tak było w okresie Cesarstwa Austro-Węgierskiego, jak i w dwudziestoleciu międzywojennym. Po II wojnie światowej szkoła funkcjonowała jako siedmio-, a później ośmioklasowa. W wyniku reformy oświaty z 1999 r. uczniowie z Olszyn, Sukmania i części Roztoki uczyli się w sześcioklasowej Szkole Podstawowej i tutejszej filii Publicznego Gimnazjum w Wojniczu. Z dniem 1 września 2003 r. utworzony został Zespół Szkoły Podstawowej i Gimnazjum w Olszynach. Do II wojny światowej bazę stanowił parter starego budynku, do którego w latach 40-tych XX w. dobudowano piętro. W dniu 14 października 2000 r. odbyła się uroczystość oddania nowej części szkoły. Jest to połączona ze starym budynkiem szkolnym sala gimnastyczna z pełnym zapleczem i 7 salami dydaktycznymi. Do 2006 roku szkoła nie miała swojego patrona. Pierwsza uroczystość nadania imienia Gen. Stanisława Maczka odbyła się dnia 16 września 2006 roku. Szkoła w Olszynach kontynuowała tradycje maczkowskie do roku 2012, w którym, decyzją Rady Miejskiej w Wojniczu, została rozwiązana. Od 1 września 2013 roku w Olszynach funkcjonuje Zespół Szkolno-Przedszkolny, w skład którego wchodzą: Szkoła Podstawowa, Gimnazjum oraz Niepubliczne Przedszkole „Wesołe Maczki”. Organem prowadzącym Zespół jest Stowarzyszenie im. Ks. Lucjana Morawskiego w Olszynach.


Patron naszej szkoły

Stanisław Władysław Maczek 1892-1994 Urodzony 31 marca w Szczercu koło Lwowa, zmarł 11 grudnia w Edynburgu. Ukończenie Wydziału Filozofii i Filologii Polskiej rzadko bywa wstępem do wojskowej kariery, ale w życiu generała Stanisława Maczka mało co toczyło się zwyczajnym trybem. Zaczął właśnie takim humanistycznym akcentem, potem szedł wojskowymi ścieżkami wiodącymi po różnych frontach. Służył w armii austriackiej, po 1918 w armii polskiej, bił się z Armią Czerwoną w 1920 i z Niemcami w 1939, przez Węgry trafił do Francji (gdzie znów walczył z Niemcami), po jej klęsce przedostał się do Maroka, stamtąd do Wielkiej Brytanii, gdzie stanął na czele 1 Polskiej Dywizji Pancernej. W czasie gdy w Warszawie zaczynało się powstanie, on ze swoimi żołnierzami i czołgami lądował we Francji. Walczył pod Falaise i  Chambois, potem wyzwalał kolejne miasta: m.in. francuskie Abbeville, belgijską Gandawę, holenderską Bredę (która upamiętniła go tworząc Muzeum Generała Maczka). Ostatnie walki stoczył pod niemieckim Wilhelmshaven w maju 1945 r. Dalszy ciąg takiej biografii powinien brzmieć mniej więcej tak: generał wrócił do kraju, dalej służył w armii, doczekał się godziwej emerytury. Ale podobnie jak z tym humanistycznym epizodem na początku, tak i tu wszystko poszło inaczej. Do PRL-u wracać nie chciał, więc za karę pozbawiono go polskiego obywatelstwa. Osiadł w Edynburgu. Zatrudnił się jako barman w hotelu Learmouth (bo emerytury sobie na Zachodzie nie „wypracował”). W Edynburgu umarł, ale pochowano go (na jego własne życzenie) na Polskim Cmentarzu Wojskowym w Bredzie.
Jeden z najsłynniejszych i najwaleczniejszych polskich żołnierzy mówił:

 
Bijcie się tak, jak bił się żołnierz polski. Bijcie się twardo, po rycersku (…). I pamiętajcie wszyscy o jednym. Żołnierz polski bije się o wolność wielu narodów, ale umiera tylko dla Polski

Święty Jan Paweł II o generale Stanisławie Maczku:

 
Odszedł po nagrodę do Pana człowiek niezwykły, który pozostanie na zawsze w naszych sercach i w naszej narodowej pamięci. Oddany bez reszty świętej sprawie Ojczyzny, którą kochał ponad wszystko, służąc jej przez całe swe długie życie

Dlaczego taki patron?

- w czasach szkolnych był wzorowym uczniem,
- zrezygnował z kariery naukowej na rzecz działalności niepodległościowej i wojskowej,
- był zwolennikiem nowoczesnej armii oraz człowiekiem czynu,
- w czasie działań wojennych nie oszczędzał siebie i dbał o swoich podwładnych,
- był człowiekiem skromnym i wiernym ideałom: Bóg – Honor – Ojczyzna,
- w Belgii, Holandii, Francji, Anglii i USA postrzegany jest jako wzór dobrego Polaka i dowódcy,
- w krajach Europy Zachodniej i USA jest postacią znaną, a w Polsce zapomnianą,
- po II wojnie światowej prowadził działalność patriotyczną i kombatancką.

Nasze atuty:

- wykwalifikowana, przyjazna uczniom i rodzicom kadra pedagogiczna;
- nowoczesny budynek szkoły dostosowany do potrzeb naszych wychowanków;
- pracownia komputerowa;
- tablice interaktywne i monitory multimedialne w salach lekcyjnych;
- pracownia językowa;
- sala gimnastyczna;
- siłownia.Uroczystość nadania imienia

Od dnia 15 września 2018 roku Szkoła Podstawowa w Olszynach nosi zaszczytne imię Generała Stanisława Maczka – wielkiego Polaka, Żołnierza i Człowieka. Uroczystości rozpoczęły się Mszą św. w tutejszym Kościele Parafialnym, gdzie nastąpiło poświęcenie nowego sztandaru szkoły.
Kolejnym punktem uroczystości było odsłonięcie tablicy upamiętniającej postać naszego Patrona.
W sali nowego budynku szkolnego odbyła się ceremonia przekazania sztandaru.
Oficjalną część uroczystości zamykał program artystyczny przybliżający postać Patrona, przygotowany przez nauczycieli i uczniów.

Wszystkim, którzy przyczynili się do uświetnienia uroczystości nadania imienia Generała Stanisława Maczka Szkole Podstawowej w Olszynach składamy serdeczne podziękowania

Dyrekcja, nauczyciele, uczniowie

Sztandar Szkoły Podstawowej i tablica pamiątkowa