Nauczyciele

mgr Samborski Krzysztof - historia - Dyrektor Szkoły

mgr Baca Małgorzata – wych. fizyczne, plastyka, wychowawca klasy IV SP

mgr Banaś Agnieszka - wychowanie przedszkolne

mgr Biernacka-Kawa Gabriela - logopeda

mgr Ciasnocha Gabriela - fizyka

mgr Florek Natalia - wychowanie przedszkolne

mgr Grabowska Grażyna - biologia, chemia

mgr Jamróg Małgorzata - edukacja wczesnoszkolna w klasie II SP (mj)

mgr Jewulska-Niemiec Renata- edukacja wczesnoszkolna w klasie I SP (rjn)

mgr Kądziołka Barbara - wdż, pedagog szkolny (bk)

mgr Kot Michał - wych. fizyczne, zajęcia korekcyjne (mk)

mgr Kozioł Joanna - edukacja wczesnoszkolna w klasie III SP, j. niemiecki, (jk)

mgr Kubis Magdalena - j. polski (mkub)

lic. Leśniak Anna - wychowanie przedszkolne

mgr Maruszczak Beata - matematyka, geografia, przyroda, wychowawca klasy VII SP (bm)

mgr Maziarz Roman - historia, wos, informatyka, zajęcia techniczne, wychowawca klasy VIII SP

ks. mgr Rozum Jakub - religia

mgr Skrabacz-Nowak Klaudia - j. angielski, wychowawca klasy V SP

mgr Łukasz Tadla - muzyka

Trzaskowska Lucyna - wychowanie przedszkolne

mgr Wietecha Paulina – wychowanie przedszkolne

mgr Wojtas Lucyna - j. polski, j. angielski, wychowawca klasy VI SP (lw)

mgr Żurek Ewa - matematyka (eż)